STANGE ENERGI

Det er menneskene bak som utgjør forskjellen!


Legg igjen en kommentar

Stange Energi senker nettleien

Stange Energi Nett reduserer nettleien fra 1. september 2012. Reduksjonen gjelder den delen av nettleien som er variabel, dvs energileddet. Reduksjonen er på mellom 14 og 15 % avhengig av kundegruppe. For en vanlig enebolig med et årlig forbruk på 20 000 kWh, utgjør dette en reduksjon på 520 kroner + mva på årsbasis.

Tariffer og ledd: • Anlegg med sikringer til og med 125 A, dvs. husholdning og mindre næring => Energileddet reduseres med 14,8 % til 15,0 øre/kWh. • Anlegg med sikringer > 125A, DVS lavspent næring => Energileddet reduseres    med 15 % til 5,60 øre/kWh. • Sesongkraft => Energileddet reduseres med 14,8 % til 15 øre/kWh. • Fleksibelt forbruk => Energileddet reduseres med 15 % til 5,60 øre/kWh. Enovaavgift, forbruksavgift og mva tilkommer.