STANGE ENERGI

Det er menneskene bak som utgjør forskjellen!


Legg igjen en kommentar

Smart strøm / AMS

Innen 1. januar 2017 skal alle strømkunder i Norge ha skiftet strømmåleren sin, også kalt avanserte målesystemer (AMS).
Energi Norge har valgt å kalle det nye målesystemet for Smart Strøm.

Smart Strøm gir kundene bedre styring med forbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Kunden slipper å lese av strømmåleren sin, informasjonen går automatisk til kraftleverandøren via nettselskapet og kan leses av kunden f eks på internett eller eget display. Økt automatisering reduserer mulighetene for menneskeskapte feil ved fakturering. Kunden kan kjøpe strøm basert på eksakte målinger time for time dersom han/ hun ønsker det.

Smartere strømmålere vil bidra til bedre forsyningssikkerheten, fordi kundene i større får mulighet til automatisk å reagere på prissvingningene i markedet. Smart Strøm vil dermed føre til et mer fleksibelt strømforbruk, som vil kunne gi bedre utnyttelse av kraftsystemet.
Dersom effektiv energibruk fører til redusert bruk av fossile energikilder, vil det være bra for klimaet. Elektrisitet er en CO2-frie energibærere som vi har god tilgang til, derfor vil strøm være en del av fremtidens klimavennlige energiløsning. Smart Strøm vil også legge til rette for at såkalte plusskunder med sol, vind eller vann kraftanlegg kan mate sitt periodevise overskudd inn på nettet for salg.


Legg igjen en kommentar

Laveste strømpris på 5 år

Strømprisen i Norge var i første kvartal den laveste for perioden på fem år. Det betyr rundt 2000 kroner spart for en vanlig familie. En mild vinter og god magasinfylling har holdt prisene nede. Tendensen ser ut til å fortsette frem mot sommeren.

Gjennomsnittlig systempris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot var i første kvartal 29 øre per kilowattime (kWh), mot 52 øre samme periode i fjor. Medregnet strømselskapenes påslag og moms har en familie med et årsforbruk på 20 000 kWh betalt nærmere 2000 kroner mindre så langt i år, sammenliknet med samme periode i fjor. Ikke siden 2007 har snittprisen i første kvartal vært lavere.

Mildt og vått
– De lave prisene skyldes at vi har hatt en uvanlig mild vinter med mindre strømforbruk enn vanlig. I tillegg fikk vi svært mye nedbør i fjor som fylte opp magasinene våre. En tredje faktor er nedgangen i europeisk industriproduksjon, som har redusert etterspørselen etter kraft på kontinentet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 48,7 prosent, noe som er svært høyt for årstiden. Medianverdien for tilsvarende tidspunkt i årene 1990-2011 var til sammenlikning 36,3 prosent, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Trenger kabler
– De siste årene har vi vært avhengige av import for å ha nok kraft gjennom vinteren. Nå har vi overskudd og kan eksportere, noe som gir Norge gode inntekter. Dette viser at trenger økt overføringskapasitet mellom Norge og resten av Europa, påpeker Ulseth.

Strømkundene kan uansett glede seg over lave priser helt frem til sommeren, slik prisbildet nå ser ut på Nasdaq OMX Commodities. Fremtidsprisene for andre kvartal ligger i underkant av 29 øre/kWh, noe som er det laveste nivået på fem år sammenliknet med reelle historiske priser.


Legg igjen en kommentar

De tøffeste gutta!

3 av våre montører, Audun, Tobias og Andreas er for tiden på utplassering hos Quanta Services i Housten /Canada.
Quanta Services er ledende i verden på spesialiserte entreprenør tjenester og har 14000 ansatte.

Våre gutter reiste ned i begynnelsen av februar og skal være der i 2 måneder. Vil du følge med på hva gutta foretar seg der nede, gå inn på facebook og meld deg inn i gruppen Canada 2012.  Her legges det fortløpende ut bilder fra deres hverdag i Housten.

http://www.facebook.com/#!/groups/376157769079546/


Legg igjen en kommentar

Nydelige Stange

På vei til jobb i dag måtte jeg stoppe opp å knipse noen bilder fra Stange bygda. En fantastisk start på dagen. Noen ganger må man bare stoppe opp å ta vare på øyeblikket!